Visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss på Ernströmgruppen att garantera att alla våra anställda i alla våra bolag arbetar i en säker, trygg, rättvis och transparent miljö. Vi uppmuntrar därför anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra intressenter att rapportera misstänka tjänstefel och/eller misstänkt felaktiga händelser till vår visselblåsarfunktion.

Vi har tillsammans med Whistleblowing Solutions AB implementerat en visselblåsarfunktion (Whistlelink), där anonyma visselblåsarrapporter kan lämnas.

Gå till ernstromgruppen.whistlelink.com där du hittar all relevant information om hur man rapporterar och hur ärendet kommer att hanteras. Det är upp till dig hur mycket information du vill lämna och du garanteras anonymitet under hela processen. Ni kan också nå länken via Ernströmgruppens hemsida.

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Whistleblowing Solutions, som agerar extern mottagare för Ernströmgruppens visselblåsarfunktion.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet, vilket kommer att ske senast 90 dagar efter mottagandet.

Whistleblowing Solutions genomför en första bedömning av ärendet för att avgöra om det är av sådan karaktär att det kan hanteras i visselblåsarfunktionen.

Det är också vår skyldighet som företag, att tydliggöra att du på ett eller ett annat sätt kan förekomma i en rapport. Antingen som utpekat föremål för rapporten, vittne eller utsatt. Som tidigare nämnt, alla rapporter behandlas konfidentiellt och visselblåsaren är helt anonym genom hela processen.