Quality
matters.

Välkommen till Pegol, din partner för högkvalitativa industriprodukter.

Sedan 1945 har vi kombinerat starkt råmaterial med stor expertis för att erbjuda skräddarsydda lösningar inom Stålprofiler, verktygsstål, gjutgods, svängkranslager och momentdragare.

Med starka varumärken, ett brett utbud och djup kunskap, strävar vi efter att vara bäst i branschen, både på den nordiska och baltiska marknaden.

Tillsammans tar vi din verksamhet till nästa nivå.

Vi erbjuder:

Din specialiserade stålexpert

Pegol är din dedikerade expert inom industriella stål- och smidesprodukter, där bästa möjliga precision och kvalitet är vår affärsfilosofi.

Kvalitet är vår passion

För oss på Pegol är kvalitet inte bara en standard; det är en passion som genomsyrar varje aspekt av vårt arbete och våra produkter.

Pålitlighet i dina kritiska projekt

Pegol är branschens förtroendeval när det gäller att leverera strukturer för kritiska uppdrag, som kärnkraft, vindkraft och järnväg, där vår exakthet och dokumentation garanterar nödvändig hållbarhet och säkerhet.

Långsiktig ekonomisk hållbarhet

Välj Pegol för att garantera inte bara omedelbar säkerhet utan även långsiktig kostnadseffektivitet med stålprodukter av högsta möjliga kvalitet.

“Genom branschens främsta leverantörer och en unikt stor kunskap kan vi erbjuda våra kunder trygg kvalitet genom alla led”

– Per Henriksson, Managing Director

Två parallela tågrälsar med gräs och grönska på vardera sida

Vår miljöpolicy

I vår strävan att vara en ansvarsfull aktör på marknaden, väljer vi produkter och logistiska lösningar med omsorg om miljön.

Genom att optimera vår lagerhållning, transportval och samlastning, minimerar vi vår miljöpåverkan och främjar en grönare supply chain.

Vår verksamhet styrs av aktuella miljölagar och förordningar, men vi går längre än så – vi är dedikerade till att ständigt förbättra våra processer och bidra till en hållbar framtid, med framtida generationer i åtanke.

Därför lönar det sig att välja kvalitet

Att välja kvalitet är mer än bara ett tryggt materialbeslut; det är ett affärsmässigt smart beslut som betalar sig i längden. Här är fyra skäl till att hög kvalitet alltid lönar sig när det kommer till konstruktion och design av industriprodukter.

Du får en hållbar ekonomi
Högkvalitativa industriprodukter står emot tidens tand, vilket innebär färre ersättningar och reparationer. Genom att minska oväntade kostnader och öka värdet på investeringar får du en mer hållbar ekonomi.

Du gör en bra investering
Att välja industriprodukter av hög kvalitet är en klok långsiktig investering eftersom de har en längre livslängd och behåller sitt värde över tid, vilket ger en bättre total avkastning på satsad kostnad. Det blir alltså mer kostnadseffektivt i längden att välja dyrare kvalitet.

Du gör ett miljösmart val
Varje kvalitetsbeslut är ett steg mot en renare planet, eftersom hållbara produkter i hög kvalitet minskar avfall och konsumtion, vilket gynnar miljön. Våra industriprodukter används dessutom till energismarta sektorer som vindkraft och järnväg.

Ett vindkraftverk i soluppgången med en lila orange ton till den klarblå himlen
Ernströmgruppen

Pegol är en del av Ernströmgruppen

Ernströmgruppen är ett privat industrikonglomerat vars affärsidé är att utveckla B2B företag för framtida generationer.

Varje bolag som ingår i vårt decentraliserade ekosystem leds av duktiga ledare som tillsammans med sina medarbetare drivs av att göra sina företag lite bättre, lite effektivare och lite mer kundorienterade varje dag.

Vårt viktigaste förvärvskriterium är att köpa rejäla bolag från rejäla människor som delar vår passion att långsiktigt utveckla bolag till kommande generationer, utan någon exitagenda.

Vår passion är att göra bra bolag bättre för en hållbar framtid.

Läs mer om Ernströmgruppen här

Våra certifieringar

Vi är certifierade enligt: ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

ISO Certifiering Logotyp 90001 och 14001Achilles