GDPR & Cookies

På AB PEGOL arbetar vi strukturerat för att behandla personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. I våra policys beskrivs vi våra rutiner för hanteringen av personuppgifter.

Vi ska vara ansvarsfulla i vår hantering av personuppgifter, oavsett om det gäller anställda, kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners.

Insamling av personuppgifter får endast ske för särskilda, uttryckligt angivna, och berättigade ändamål och vi ska bara samla in uppgifter som behövs för detta ändamål. Vi arbetar aktivt med att begränsa lagringen genom att gallra i enlighet med vår gallringspolicy. Vi ska med rimliga åtgärder se till att uppgifterna är korrekta.

1. Allmänt

Genom att gå in på www.pegol.se (”hemsidan”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.

För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor.

Ansvariga för hemsidan är AB PEGOL, med org.nr. 556280-2479. För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till info@pegol.se. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan, www.pegol.se.

2. Cookies

www.pegol.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda www.pegol.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.pegol.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.www.pegol.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik.

Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar, även här kan aldrig information om dig kopplas samman med din identitet.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.pegol.se sluta att fungera korrekt.

3. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.

Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.Personuppgiftsansvarig är AB PEGOL. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta företaget genom kontaktuppgifter på hemsidan .

4. Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör AB PEGOL eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver skriftliga godkännande av AB PEGOL.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

5. Ansvar

I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

6. Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt.