GJUTGODS I GRÅJÄRN OCH SEGJÄRN

Vi tillhandahåller gråjärns- samt segjärnsgjutgods tillverkat efter modell, handformning alternativt maskinformning.

Godset kan levereras obearbetat eller färdigbearbetat.

Detaljer kan erhållas i formstorlekar från 700x500x180/180 mm upp till 1000x850x360/360 mm.

För Disamatic gäller 775x600x300 mm.

Härutöver kan handformat segjärn tillhandahållas i styckevikter upp till 160 ton.

För ytterligare information, kontakta Anders Lignell.

Tel. 031-348 85 12

E-post: anders.lignell@pegol.se

graseg_02