SALTER OCH HÄRDNINGSMEDIER FRÅN DURFERRIT

sem_header3

Salt för nitrokarburering
Med Durferrits TENIFER*-process berikas materialets yta med kväve och små mängder kol, vilket ger ökad slitstyrka och bättre utmattningsegenskaper. Kompletteras processen med kylning i ett oxidationsbad erhålls en vackert svart yta på materialet (TENIFER-QPQ).

Produkt Tillämpning Arbetstemp. °C
TF 1 Cyanidfritt påfyllningssalt för TENIFER-bad. Används i kombination med REG 1 regenerator. 480-630
REG 1 Miljövänlig, giftfri regenerator för TF 1-bad.
AB 1 Oxidationssalt för kylning av i TF 1 behandlade detaljer. 370-420
NSK Används i speciella fall för konstgjord aktivering av TF 1-bad.

* Även känd som TUFFTRIDE.

Pulver för nitrokarburering

Produkt Tillämpning Arbetstemp. °C
Pulnierpulver För nitrokarburering i en sätthärningslåda. 450-600
Aktivator Aktivator för Pulnierpulver.

 

Uppkolningspulver
Uppkolning innebär att öka kolhalten i ytan hos ett material genom att låta kol diffundera in i detaljen. Kallas vanligen för sätthärdning.

Produkt Tillämpning Arbetstemp. °C
KG 6.2 Milt uppkolningsgranulat för karburering av legerat stål genom sätthärdning för djup större än 0,6 mm. 900 approx.
KG 30.2 Starkt uppkolningsgranulat för karburering av olegerat och legerat stål genom sätthärdning för djup upp till ungefär 0,6 mm. 900 approx.

 

Salt för glödgning och härdning
Glödgning är en värmebehandlingsprocess som innebär upphettning till viss önskad temperatur som sedan hålls under en längre tid och följs av kylning under kontrollerade former. Härdning innebär att materialet austenitiseras och sedan kyls så att martensit bildas.

Produkt Tillämpning Arbetstemp. °C
GS 230 Etapphärdningsbad för temperaturer över 300°C. För anlöpning av stål 270-600
GS 430 Anlöpning och glödgning av stål. Släckning av stål med härdningstemperaturer över 950°C som ej kan släckas i AS-bad. 500-700
GS 520 Påfyllningssalt för GS 430-bad
GS 540 Värmning och glödgning. Beroende på temperatur, glödgningstid och badets status, kommer avkolning att ske i större eller mindre grad. 600-950
GS 560 För glödgning av silver, rullat guld och mässing. 600-850
GS 660 Miljövänligt salt för glödgning av icke järnmetaller och stål. Beroende på temperatur, glödgningstid och badets status, kommer avkolning att ske i större eller mindre grad. 750-900
GS 670 Värmning och glödgning. Beroende på temperatur, glödgningstid och badets status, kommer avkolning att ske i större eller mindre grad. 750-1000
GS 750 850-1100
GS 960 Värmning och glödgning. Beroende på temperatur, glödgningstid och badets status, kommer avkolning att ske i större eller mindre grad. För mättning av nytt foder. 1050-1250

 

Salt för släckning och anlöpning
Släckning innebär kylning i olja eller saltbad för att erhålla en jämn temperatur genom hela detaljen, helst innan bildandet av martensit. Anlöpning innebär uppvärmning av detaljen till en temperatur under Ac1 och att temperaturen hålls där under en tid, följt av kylning i en hastighet lämplig för att önskade egenskaper skall uppstå hos detaljen.

Produkt Tillämpning Arbetstemp. °C
AS 140 Bainithärdning, etapphärdning, anlöpning och blånering. Skall ej användas med detaljer som upphettats till över 950°C och salt som innehåller mer än 13% KCN. 160-550
AS 220 Bainithärdning, anlöpning och blånering. 250-550
AS 235 Bainithärdning, anlöpning och blånering. Nitritfritt i sin levererade form. 280-550
AS 300 För anlöpning, blånering och glödning (bright annealing) av mässing vid temperaturer mellan 550°C-600°C. 340-550

För ytterligare information, kontakta Per Stenholtz.

Tel. 031-348 85 01

E-post: per.stenholtz@pegol.se