SALTER OCH HÄRDNINGSMEDIER FRÅN DURFERRIT

sem_header3

Salt för nitrokarburering
Med Durferrits TENIFER*-process berikas materialets yta med kväve och små mängder kol, vilket ger ökad slitstyrka och bättre utmattningsegenskaper. Kompletteras processen med kylning i ett oxidationsbad erhålls en vackert svart yta på materialet (TENIFER-QPQ).

ProduktTillämpningArbetstemp. °C
TF 1Cyanidfritt påfyllningssalt för TENIFER-bad. Används i kombination med REG 1 regenerator.480-630
REG 1Miljövänlig, giftfri regenerator för TF 1-bad.
AB 1Oxidationssalt för kylning av i TF 1 behandlade detaljer.370-420
NSKAnvänds i speciella fall för konstgjord aktivering av TF 1-bad.

* Även känd som TUFFTRIDE.

Pulver för nitrokarburering

ProduktTillämpningArbetstemp. °C
PulnierpulverFör nitrokarburering i en sätthärningslåda.450-600
AktivatorAktivator för Pulnierpulver.

 

Uppkolningspulver
Uppkolning innebär att öka kolhalten i ytan hos ett material genom att låta kol diffundera in i detaljen. Kallas vanligen för sätthärdning.

ProduktTillämpningArbetstemp. °C
KG 6.2Milt uppkolningsgranulat för karburering av legerat stål genom sätthärdning för djup större än 0,6 mm.900 approx.
KG 30.2Starkt uppkolningsgranulat för karburering av olegerat och legerat stål genom sätthärdning för djup upp till ungefär 0,6 mm.900 approx.

 

Salt för glödgning och härdning
Glödgning är en värmebehandlingsprocess som innebär upphettning till viss önskad temperatur som sedan hålls under en längre tid och följs av kylning under kontrollerade former. Härdning innebär att materialet austenitiseras och sedan kyls så att martensit bildas.

ProduktTillämpningArbetstemp. °C
GS 230Etapphärdningsbad för temperaturer över 300°C. För anlöpning av stål270-600
GS 430Anlöpning och glödgning av stål. Släckning av stål med härdningstemperaturer över 950°C som ej kan släckas i AS-bad.500-700
GS 520Påfyllningssalt för GS 430-bad
GS 540Värmning och glödgning. Beroende på temperatur, glödgningstid och badets status, kommer avkolning att ske i större eller mindre grad.600-950
GS 560För glödgning av silver, rullat guld och mässing.600-850
GS 660Miljövänligt salt för glödgning av icke järnmetaller och stål. Beroende på temperatur, glödgningstid och badets status, kommer avkolning att ske i större eller mindre grad.750-900
GS 670Värmning och glödgning. Beroende på temperatur, glödgningstid och badets status, kommer avkolning att ske i större eller mindre grad.750-1000
GS 750850-1100
GS 960Värmning och glödgning. Beroende på temperatur, glödgningstid och badets status, kommer avkolning att ske i större eller mindre grad. För mättning av nytt foder.1050-1250

 

Salt för släckning och anlöpning
Släckning innebär kylning i olja eller saltbad för att erhålla en jämn temperatur genom hela detaljen, helst innan bildandet av martensit. Anlöpning innebär uppvärmning av detaljen till en temperatur under Ac1 och att temperaturen hålls där under en tid, följt av kylning i en hastighet lämplig för att önskade egenskaper skall uppstå hos detaljen.

ProduktTillämpningArbetstemp. °C
AS 140Bainithärdning, etapphärdning, anlöpning och blånering. Skall ej användas med detaljer som upphettats till över 950°C och salt som innehåller mer än 13% KCN.160-550
AS 220Bainithärdning, anlöpning och blånering.250-550
AS 235Bainithärdning, anlöpning och blånering. Nitritfritt i sin levererade form.280-550
AS 300För anlöpning, blånering och glödning (bright annealing) av mässing vid temperaturer mellan 550°C-600°C.340-550

För ytterligare information, kontakta oss.

E-post: info@pegol.se