HÄRDSKYDDSMEDEL FÖR SÄTTHÄRDNING

sem_header3

Härdskyddsmedel används vid termokemisk behandling av metaller, framför allt stål, för att reducera indiffunderingen av härdande element som kol (C), kväve (N) eller bor (B) på specifika delar av detaljerna. Skyddsmedel finns för värmebehandling i gas, vakuum eller fasta medier.

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av härdskyddsmedel för ett flertal processer.

Vattenbaserade härdskyddsmedel

Durferrit Contradur WSC 200 och WSC 201 är utvecklade för gasuppkolning med uppkolningsdjup på ca 1,3mm. WSC 200 är avsedd att strykas på detaljen medan WSC 201 är anpassad för applicering genom doppning. Produkten kan vid behov spädas med vatten.

Durferrit Contradur WSN 100 är utvecklad för nitrering och nitrokarburering i gasatmosfär. Produkten kan vid behov spädas med vatten.

Lösningsmedelsbaserade härdskyddsmedel

Durferrit S100 är utvecklad för gasnitrering och nitrokarburering. Produkten kan vid behov spädas med specialförtunnare.

Förslutande härdskyddsmedel

Durferrit Atomin är en plastisk, formbar isolermassa för granulat- och pulveruppkolning samt tätning av sätthärdningslådor. Lämplig för isolering av små hål och gängor på grund av dess goda formbarhet och att det är enkelt att avlägsna resterna.

Durferrit Rekord och Rekord CU är en plastisk, formbar isolermassa för granulat- och pulveruppkolning samt tätning av sätthärdningslådor. Rekord CU är speciellt användbar när man vill reducera uppvärmnings- och avkylningshastigheten. Produkterna rekommenderas för stora ytor och hål, eftersom deras formbarhet är något sämre än för Atomin och att resterna är svårare att avlägsna än för Atomin.

Specialförtunnare

Durferrit Förtunnare I är avsedd att användas med Durferrit S100.

Durferrit Förtunnare II är avsedd att användas med Durferrit Black 15-N.

För ytterligare information, kontakta oss.

E-post:info@pegol.se