PRECISIONSGJUTGODS

Vaxursmältningsmetoden – princip:

Material: stålgjutgods
Detaljstorlek: 2 g – 20 kg

Engångsmodeller av vax tillverkas och monteras flera tillsammans, till ett ’ingjutsträd’. ’Trädet’ doppas sedan i ett keramiskt bad. Keramiken bildar ett skal runt modellerna som sedan torkas och upphettas. Vid upphettningen smälts vaxmodellen bort och där vaxmodellerna funnits bildas hålrum som sedan fylls med metall.

Gjutning medger tillverkning av komplicerade geometrier.

Detaljerna utformas i samråd med beställaren och tillverkas speciellt för dennes behov.

Formanläggningar finns från 380x460x170/170 mm upp till 1200x1000x450/450 mm.

För ytterligare information, kontakta Anders Lignell.

Tel. 031-348 85 12

E-post: anders.lignell@pegol.se

precisionsgjutgods