ALUMINIUMGJUTGODS

Aluminiumgjutgods kan tillhandahållas i olika legeringar och som:
– Sandgjutgods
– Kokillgjutgods
– Tryckgjutgods

Godset levereras obearbetat eller färdigbearbetat.

För tryckgjutgods finns pressar från 160 ton upp till 500 ton.

Formanläggningar finns från 380x460x170/170 mm upp till 1200x1000x450/450 mm.

För ytterligare information, kontakta Anders Lignell.

Tel. 031-348 85 12

E-post: anders.lignell@pegol.se

graseg_04