ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 / 14001:2015

2021-03-18

Pegol har omcertifierats enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Certifikatet är giltigt till och med 2024-03-12.