Detta är Ernströmgruppen

Ernströmgruppen är ett privat industrikonglomerat vars affärsidé är att utveckla B2B företag för framtida generationer.

Varje bolag som ingår i vårt decentraliserade ekosystem leds av duktiga ledare som tillsammans med sina medarbetare drivs av att göra sina företag lite bättre, lite effektivare och lite mer kundorienterade varje dag.

Vårt viktigaste förvärvskriterium är att köpa rejäla bolag från rejäla människor som delar vår passion att långsiktigt utveckla bolag till kommande generationer, utan någon exitagenda.

Vår passion är att göra bra bolag bättre för en hållbar och digital framtid.
Läs mer om Ernströmgruppen här