KVALITET & MILJÖ – EN LEDSTJÄRNA FÖR OSS!

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och TransQ.

Kvalitetspolicy:
Vi representerar världsledande tillverkare på den svenska marknaden och tillhandahåller produkterna i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Vår verksamhet baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter. Vårt kvalitetsarbete och ledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy:
Vi tillhandahåller produkter som är valda med beaktande av miljöaspekter. I våra logistiska lösningar beaktar vi miljöaspekter genom en viss egen lagerhållning av frekventa produkter, val av transportlösning samt samlastning av gods. Vår verksamhet baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter. Vårt eget miljöarbete och ledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar. Vi skall agera på ett sådant sätt att vårt företag bidrar till en hållbar utveckling med tanke på kommande generationer.