Per Stenholtz

ISO 9001:2015 / 14001:2015

2021-03-18

Pegol har omcertifierats enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Certifikatet är giltigt till och med 2024-03-12.


Industriprodukter

2020-11-01

Från och med 1 november 2020 har koncernbolaget REC Indovent AB:s affärsområde industriprodukter integrerats med Pegol. Produktområden som avses är järnvägsmaterial, specialstål och verktygsstål. Pegol har tagit över kund- och leverantörsavtal, lager samt en medarbetare – Anders Grönneröd. Nya agenturer för Pegol är Voestalpine Böhler, Odlewnie Polski och Raymond Barré.


Upphandling järnväg

2020-02-21

REC Indovent AB har vunnit upphandlingen avseende gjutgods till järnvägen. Avtalet kommer att transfereras till Pegol och gäller till och med 2024-12-31


TransQ certifiering

2020-02-07

Pegol har certifierats enligt TransQ, vilket innebär att vi kan vara med i Trafikverkets offentliga upphandlingar.


Ernst Schad GmbH

2016-08-25

Sedan 2015 representerar vi Schad, en ledande tysk tillverkare av kuggaxlar, på den svenska marknaden.


Hoesch – systemleverantör

2015-11-20

Se nedan presentation från Hoesch Schwerter Profile – HOESCH System Supplier.

En beskrivning av hur Hoesch går från att vara en profilleverantör till att vara en systemleverantör. Vid intresse av mer information, kontakta Michael Barkebo 031-348 85 09 / Per Stenholtz 031-348 85 01.


HOESCH – System Supplier